Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

2014 yılında Dr. Özgür Ertunç tarafından kurulmaya başlanan Akışkanlar Dinamiği ve Sprey Laboratuvarı (ADSL), laboratuvarlarını Tübitak ve Üniversite Sanayi İşbilirliği projelerinden aldığı destekler ile kurulmuştur.

ADSL hem Özyeğin Üniversitesi'nin lisans, yüksek lisans ve doktrora eğitim programlarına katkıda bulunarak hem yetkin araştırmacı mühendisler yetiştirmekte,  hem de ulusal ve uluslararası ihtiyaçları karşılayacak araştırmalar yapmaktadır. 

ADSL laboratuvarındaki araştırmalar, teknolojik inovasyon için gerekli en önemli konular üstüne kurgulanmaktadır. ARGE çalışmaları, teori, deney ve sayısal yöntemleri bilinmeyene en etkin bir şekilde ulaşmak için birlikte kullanılarak tasarlanmaktadır.

2018 itibarı ile, 4 doktora ve 6 yüksek lisans öğrencisi ADSL'de araştırmalarını, çok fazlı akışlar (Spreyler ve damlalar), newtonyan olmayan lastik ektrüzyonu, ısı eşenjörleri, sıvı pompaları, türbülans ve türbülanslı yanma konularında yapmaktadırlar.

ADSL 2018 yılında, Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği’nin (OIB) düzenlediği, 7. Komponent Tasarım Yarışması'na, çok disiplinli bir takım ile  “Bütünleşik olarak tasarlanmış ölçeklendirilebilir üre enjeksiyon sistemi” projesi ile katılmış ve Profesyonel Kategori'de birinci olmuştur. 

Şu anda damlalar, ısı eşanjörleri, enjeksiyon sistemleri ve parçalayıcılar konularında en ileri optik ölçüm sistemleri ADSL'de mevcuttur. Bu sistemler sayesinde, akış görüntüleme, akış hızı, damla dağılımı, çeşitli debi ve basınç ölçümleri yapılabilmektedir.

2019 yılında bir yanma laboratuvarı ve orta ölçekli bir rüzgar tünelide ÖzÜ ADSL bünyesine katılacaktır.